انواع لوله های آزمایشگاه پزشکی

انواع لوله های آزمایشگاه پزشکی

لوله‌های خون‌گیری مانند لوله‌های وکیوم و غیر وکیوم، برای جمع‌آوری نمونه‌های خون به کار می‌روند. این لوله‌ها می‌توانند برای آزمایشات مختلفی مانند CBC (Complete Blood Count)، PT (Prothrombin Time)، ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)، ژل کلات و کلات اکتیویتور استفاده شوند. در زیر به توضیح کوتاهی در مورد برخی از انواع لوله‌های خون‌گیری اشاره می‌کنم:

1. لوله‌های وکیوم: این لوله‌ها دارای پیستون وکیوم هستند که با فشار به داخل لوله نمونه خون را جذب می‌کند. این لوله‌ها معمولاً برای جمع‌آوری نمونه‌های خون جهت آزمایشات مختلفی مانند CBC، PT، ESR و غیره استفاده می‌شوند.

2. لوله‌های غیر وکیوم: این لوله‌ها در برخی موارد به جای لوله‌های وکیوم استفاده می‌شوند. برای جمع‌آوری نمونه‌های خون در این لوله‌ها، باید یک سر لوله را با فشار بسته و سپس نمونه خون را جمع‌آوری کرد.

3. لوله‌های ژل کلات: این لوله‌ها دارای ژل کلات هستند که با تماس با خون، خون را از بالای ژل کلات جمع‌آوری می‌کند. این لوله‌ها برای آزمایش‌های شیمیایی مانند تست‌های کلسترول و تری‌گلیسرید استفاده می‌شوند.

4. لوله‌های کلات اکتیویتور: این لوله‌ها دارای کلات اکتیویتور (Activator) هستند که با تماس با خون، فرایند پیوند خون را شروع می‌کند. این لوله‌ها برای آزمایش‌های شیمیایی مانند تست‌های پروتئین C و پروتئین S استفاده می‌شوند.

مهم است که در هنگام جمع‌آوری نمونه خون، لوله‌های مورد نیاز برای آزمایش خاص خود را با دقت انتخاب کنید. همچنین باید مطمئن شوید که تمامی نکات ایمنی در حین جمع‌آوری نمونه‌های خون را رعایت کرده‌اید.

اسامی برخی از لوله های پر کاربرد آزمایشگاهی

در آزمایشگاه‌های پزشکی، برای جمع‌آوری نمونه‌های خون از لوله‌های خون‌گیری مختلف استفاده می‌شود. برخی از لوله‌های خون‌گیری آزمایشگاهی پرکاربرد عبارتند از:

1. لوله‌ی خون‌گیری با EDTA: این لوله‌ی خون‌گیری برای آزمایش CBC (Complete Blood Count) استفاده می‌شود. این آزمایش برای بررسی تعداد سلول‌های خونی مختلف از جمله سلول‌های سفید خون، سلول‌های قرمز خون و پلاکت‌های خون استفاده می‌شود.

2. لوله‌ی خون‌گیری با سیترات: این لوله‌ی خون‌گیری برای آزمایشات خون شناسی مانند PT (Prothrombin Time) و APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) استفاده می‌شود. این آزمایشات برای بررسی وضعیت پلاکت‌های خون و فرایند لخته شدن خون استفاده می‌شوند.

3. لوله‌ی خون‌گیری با ژل کلات: این لوله‌ی خون‌گیری برای آزمایشات شیمیایی مانند تست‌های کلسترول و تری‌گلیسرید استفاده می‌شود. این لوله‌ی خون‌گیری دارای ژل کلات است که با تماس با خون، خون را از بالای ژل کلات جمع‌آوری می‌کند.

4. لوله‌ی خون‌گیری با هپارین: این لوله‌ی خون‌گیری برای آزمایشات مختلف از جمله آزمایشات شیمیایی، آزمایشات ایمونولوژیکی و آزمایشات سرولوژی استفاده می‌شود. هپارین یک ماده‌ی ضد لخته شدن است که باعث جلوگیری از لخته شدن خون در داخل لوله‌ی خون‌گیری می‌شود.

5. لوله‌ی خون‌گیری با فلوئوراید: این لوله‌ی خون‌گیری برای آزمایشات قند خون استفاده می‌شود. فلوئوراید باعث جلوگیری از تغییر قند خون در داخل لوله‌ی خون‌گیری می‌شود.

مهم است که در هنگام جمع‌آوری نمونه‌های خون، لوله‌ی خون‌گیری مناسب برای آزمایش مورد نظر استفاده شود. بهترین راه برای اطمینان از انتخاب درست لوله‌ی خون‌گیری، مشاوره با پزشک یا پرستار مسئول جمع‌آوری نمونه خون است.


نظر ارزشمندتان را برای ما بنویسید