بررسی و طریقه استفاده از لوله های آزمایشگاهی

 عکس لوله های خونگیری غیر وکیوم (غیرخلا) برند BDM

لوله های خونگیری غیر وکیوم (غیرخلا) برند BDM

نگاهی به لوله های آزمایشگاهی با کیفیت از برند BDM

معرفی لوله آزمایشگاهی
 عکس کاربرد لوله های آزمایشگاهی

کاربرد لوله های آزمایشگاهی

معرفی رنگ های درب پوش لوله های آزمایشگاهی + کاربرد آنها

معرفی لوله آزمایشگاهی
 عکس انواع لوله های آزمایشگاه پزشکی

انواع لوله های آزمایشگاه پزشکی

نگاهی به لوله های پر کاربرد آزمایشگاهی

معرفی لوله آزمایشگاهی
 عکس روش خونگیری با لوله خلا

روش خونگیری با لوله خلا

توضیح کوتاه و مفید در خصوص روش استفاده از لوله خون گیری خلا

معرفی لوله آزمایشگاهی