فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۳۸ کالا

کیت بیوشیمی HDL-C ادیت مدل 200ml

۱,۸۳۱,۸۰۰
۵%
۱,۷۴۰,۲۱۰ تومان

کیت بیوشیمی LDL ادیت مدل 200ml

۲,۷۰۲,۸۰۰
۳%
۲,۶۲۱,۷۱۶ تومان

کیت بیوشیمی کلسترول ادیت مدل 250ml

۲۸۴,۸۰۰
۵%
۲۷۰,۵۶۰ تومان

کیت بیوشیمی تری گلیسرید ادیت مدل 250ml

۶۲۳,۷۰۰ تومان

کیت بیوشیمی آلکالین فسفات ادیت مدل 250ml

۴۰۹,۰۰۰ تومان

کیت بیوشیمی آمیلاز ادیت مدل 100ml

۱,۶۸۲,۹۰۰
۵%
۱,۵۹۸,۷۵۵ تومان

کیت بیوشیمی CK-MB ادیت مدل 125ml

۲,۹۲۹,۸۰۰
۵%
۲,۷۸۳,۳۱۰ تومان

کیت بیوشیمی CK-NAC ادیت مدل 250ml

۳,۵۹۸,۲۰۰ تومان

کیت بیوشیمی ALT/GPT ادیت مدل 250ml

۴۹۲,۶۰۰ تومان

کیت بیوشیمی AST/GOT ادیت مدل 250ml

۴۹۲,۶۰۰ تومان

کیت بیوشیمی GGT ادیت مدل 250ml

۹۸۸,۶۰۰ تومان

کیت بیوشیمی کلسیم ادیت مدل 250ml

۳۶۵,۴۰۰ تومان

کیت بیوشیمی آهن ادیت مدل 200ml

۴۵۰,۵۰۰ تومان

کیت بیوشیمی منیزیم ادیت مدل 250ml

۶۵۹,۸۰۰ تومان

کیت بیوشیمی فسفر ادیت مدل 250ml

۲۲۶,۷۰۰ تومان

کیت بیوشیمی زینک + استاندارد ادیت مدل 80ml

۱,۰۸۹,۵۰۰ تومان

کیت بیوشیمی آلبومین ادیت مدل 250ml

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کیت بیوشیمی بیلی روبین دایرکت ادیت مدل 400ml

۸۰۰,۵۰۰ تومان

کیت بیوشیمی بیلی روبین توتال ادیت مدل 400ml

۵۹۵,۲۰۰ تومان

کیت بیوشیمی کراتنین ادیت مدل 250ml

۱۲۹,۳۰۰ تومان
1 2