بشر آزمایشگاهی شیشه ای

در تجهیزات آزمایشگاهی، بشر به طور کلی یک ظرف استوانه ای با کف صاف است. همانطور که در تصویر نشان داده شده است اکثر آنها یک دهانه کوچک برای کمک به ریختن دارند. لیوان ها در طیف وسیعی از اندازه ها، از یک میلی لیتر تا چند لیتر در دسترس هستند.

قیمت بشر آزمایشگاهی پیرکس

قیمت بشر 2000

همچنین برای خرید ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در فرازمد محصولات را مقایسه کنید

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر