فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۶۷ کالا

پادتن طب محلول رنگ آمیزی 500ml پاپانیکلائو OG6

۵۷۹,۸۰۰
۵%
۵۵۰,۸۱۰ تومان

پادتن طب محلول رنگ آمیزی 1لیتری پاپانیکلائو OG6

۱,۱۱۸,۰۰۰
۵%
۱,۰۶۲,۱۰۰ تومان

پادتن طب محلول رنگ آمیزی 500ml پاپانیکلائو EA50

۵۷۹,۸۰۰
۵%
۵۵۰,۸۱۰ تومان

پادتن طب محلول رنگ آمیزی 1 لیتری پاپانیکلائو EA50

۱,۱۱۸,۰۰۰
۵%
۱,۰۶۲,۱۰۰ تومان

پادتن طب محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین

۵۰۷,۰۰۰
۵%
۴۸۱,۶۵۰ تومان

پادتن طب محلول Eosin Y-250ml

۲۹۴,۰۰۰
۵%
۲۷۹,۳۰۰ تومان

میرمدیا رنگ رتیک (رتیکولوسیت)10ml

توقف فروش

بهار افشان رنگ رتیک (رتیکولوسیت)10ml

۵۹۰,۰۰۰
۲۰%
۴۷۲,۰۰۰ تومان
۳.۹

ارج رنگ رایت گیمسا یک لیتری

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ارج رنگ گیمسا یک لیتری

۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴

ارج رنگ رایت یک لیتری

۳۷۰,۰۰۰ تومان

من محلول لایزkx21 نیم لیتری

۶۴,۵۰۰ تومان

من محلول لایز میندری نیم لیتری

۱۳۶,۰۰۰ تومان

من محلول لایزHB یک لیتری

۶۵,۰۰۰ تومان

من محلول کلین سلوشن نیم لیتری

۴۵۶,۰۰۰ تومان

من محلول اسید سلوشن نیم لیتری

۴۵۶,۰۰۰ تومان

محلول Cuvette Clean لب واش مدل یک لیتری

۲۲۰,۰۰۰
۸%
۲۰۲,۴۰۰ تومان
۵

کاوش محلول 2 لیتری Alkalin Detergent Dirui

۲۹۰,۰۰۰
۷%
۲۶۹,۷۰۰ تومان

کاوش محلول نیم لیتری Anti Bacterial Dirui

۲۸۰,۰۰۰
۷%
۲۶۰,۴۰۰ تومان

من محلول سل کلین 1لیتری

۲۵,۰۰۰ تومان
1 2 3 4