فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۴۷ کالا

مجللی اسید کلریدریک 37% فوق العاده خالص 2.5لیتری

توقف فروش

مجللی متانول آزمایشگاهی 2.5 لیتری

توقف فروش

مجللی فرمالین 37٪ آزمایشگاهی 2.5 لیتری

توقف فروش

مجللی آب اکسیژنه 35٪ آزمایشگاهی 2.5 لیتری

توقف فروش

مجللی پارافین جامد گرانول آزمایشگاهی 800گرمی

توقف فروش

مجللی پتاسیم هیدروکساید 1کیلوگرم آزمایشگاهی

توقف فروش

مجللی سدیم سولفات خشک آزمایشگاهی 1 کیلوگرم آزمایشگاهی

توقف فروش

مجللی سدیم سولفیت خشک آزمایشگاهی 1 کیلوگرم

توقف فروش

مجللی سدیم کربنات آزمایشگاهی 1کیلوگرم

توقف فروش

مجللی سدیم کلراید آزمایشگاهی 1کیلوگرم

توقف فروش

نوترون اسیدسولفوسالسیلیک آزمایشگاهی 1کیلوگرم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم سولفیت فوق العاده خالص 1 کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم هیدروکساید پرک 1کیلوگرم گرید USP

۲۱۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم هیدروکساید گرانول دار 1کیلوگرم گرید USP

۴۹۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم هیدروژن کربنات 1 کیلوگرم گرید USP

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم نیترات فوق العاده خالص 1 گیلوگرم

۶۷۰,۰۰۰ تومان
۵

نوترون سدیم متابی سولفیت فوق العاده خالص 1کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نوترون سدیم کلراید فوق العاده خالص 1کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

متانول 2/5 لیتری بطری نوترون گرید extra pure ( فوق خالص)

۳۹۰,۰۰۰
۱۰%
۳۵۱,۰۰۰ تومان

فرمالین 37 درصد 2/5 لیتری بطری نوترون گرید cleaning

۲۸۰,۰۰۰
۱۰%
۲۵۲,۰۰۰ تومان
1 2 3