فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۴۱ کالا

کیت تست اعتیاد مرفین نواری 50 تستی برند ویتروتک

۴۵۰,۰۰۰
۸%
۴۱۴,۰۰۰ تومان
۵

ویتروتک پنل سه تستی مخدر 25tests

۷۵۰,۰۰۰
۸%
۶۹۰,۰۰۰ تومان

ویتروتک پنل پنج تستی مخدر 20tests

۱,۰۰۰,۰۰۰
۵%
۹۵۰,۰۰۰ تومان

ویتروتک پنل ده تستی مخدر 20tests

۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کیت تروپونین آلفا مدل رپیدتست بسته 25 تستی

۳۰,۰۰۰
۱۵%
۲۵,۵۰۰ تومان
۵

لیمینگ بایو H.pylori Stool 20tests

۱۸,۰۰۰
۱۰%
۱۶,۲۰۰ تومان
۵

کیت تشخیص عدم اعتیاد اسمارت فست مدل سه تستی مرفین آمفتامین متامفتامین بسته 25 عددی

۷۵۰,۰۰۰
۸%
۶۹۰,۰۰۰ تومان

کیت کالپروتکتین آراتک مدل رپید بسته 20 تستی

توقف فروش

نوار تست بارداری ادونس مدل رپید بسته 50 تستی

توقف فروش

کیت تست تشخیص سریع مرفین ویتروتک مدل نواری

۱۰,۰۰۰ تومان
۵

کیت سه تستی تشخیص سریع اعتیاد (آمفتامین ، مت آمفتامین ، مرفین) ویتروتک مدل نواری

۳۲,۰۰۰
۴%
۳۰,۷۲۰ تومان
۴

کیت پنج تستی تشخیص سریع اعتیاد (آمفتامین ، مت آمفتامین ، مرفین ،حشیش ، متادون) ویتروتک مدل نواری

۵۲,۰۰۰
۵%
۴۹,۴۰۰ تومان
۵

نوار تست بارداری سنجه مدل رپیدتست نواری

۷,۷۰۰
۱۰%
۶,۹۳۰ تومان
۵

کیت ده تستی تشخیص سریع اعتیاد (آمفتامین ، مت آمفتامین ، مرفین ،حشیش ، متادون ،کوکائین ، ترامادول ،بنزودیازپین ،تمجیزک ، تری سیکلیک) ویتروتک مدل نواری

۱۰۰,۰۰۰
۳%
۹۷,۰۰۰ تومان

تست نواری تشخیص زمان تخمک گذاری (LH) ایده آل مکس بسته 5عددی

توقف فروش

کیت تروپونین هموسیس مدل رپیدتست بسته 25 تستی

توقف فروش

تویو H.pylori Stool 40tests

توقف فروش

فرافن مرفین نواری 50 تستی

توقف فروش

فرافن آمفتامین نواری 50 تستی

توقف فروش

فرافن مت آمفتامین نواری 50 تستی

توقف فروش
1 2 3