فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۳۶ کالا

من محلول لایزkx21 نیم لیتری

۵۴,۰۰۰ تومان

من محلول لایز میندری نیم لیتری

۱۱۵,۰۰۰ تومان

من محلول لایزHB یک لیتری

۴۵,۰۰۰ تومان

محلول Cuvette Clean لب واش مدل یک لیتری

۲۲۰,۰۰۰
۸%
۲۰۲,۴۰۰ تومان
۵

محلول Tip Cleaner لب واش مدل 100ml

۱۰۰,۰۰۰
۷%
۹۳,۰۰۰ تومان
۵

کاوش محلول 2 لیتری Alkalin Detergent Dirui

توقف فروش

کاوش محلول نیم لیتری Anti Bacterial Dirui

توقف فروش

من محلول سل کلین 1لیتری

۱۹,۰۰۰ تومان

من محلول کلین 4لیتری

۶۸,۰۰۰ تومان

کاوش محلول نیم لیتری Acid Solution Perestige

توقف فروش

کاوش محلول نیم لیتری Alkalin Solution Perestige

توقف فروش

محلول مولتی کلین دستگاه هیتاچی کاوش مدل 1 لیتری

توقف فروش
۵

من ایزوتون سیسمکس 4 لیتری

۲۸۵,۰۰۰ تومان

محلول هایترجنت دستگاه هیتاچی کاوش مدل 1 لیتری

توقف فروش

من محلول ایزوتون میندری 4 لیتری

۳۲۵,۰۰۰ تومان

محلول آلکالین واش سلوشن (CD 80) کاوش مخصوص دستگاه میندری مدل 1 لیتری

توقف فروش

من محلول رینز میندری 4 لیتری

۲۳۵,۰۰۰ تومان

محلول ALKALINE WASH SOLUOTION دستگاه BT کاوش مدل یک لیتری

توقف فروش

کالیبراتور دستگاه کرتیوم بسته 3عددی

توقف فروش

محلول دستگاه کرتیوم مدل A XL-921A

توقف فروش
۴
1 2