فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۲۳ کالا

محیط کشت EMB Agar کندالب مدل پودری بسته 500 گرمی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴.۸

محیط کشت مولر هینتون آگار کندالب مدل پودری بسته 500 گرمی

۷۱۰,۰۰۰ تومان
۴.۷

محیط کشت XLD Agar کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۲۱۵,۰۰۰ تومان
۵

محیط کشت فنیل آلانین آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۳۴۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت تست DNase آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت هکتون انتریک آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت MRVP (متیل رد و ووگس پروسکار) کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت نوترینت آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت SS Agar کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۸۳,۰۰۰ تومان

محیط کشت سابرو دکستروز آگار SDA کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت سیمون سیترات آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۸۹,۰۰۰ تومان
۵

محیط کشت TCBS آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۸۵,۰۰۰ تومان
۵

محیط کشت TSI تریپل شوگرآیرون آگار کندالب مدل پودری 100 گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان
۵

محیط کشت افتراقی اوره آگار کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

محیط کشت تایوگلیکولات کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

محیط کشت مک کانکی آگار کندالب مدل پودری بسته 500 گرمی

۵۳۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت PDA کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

محیط کشت نوترینت آگار کندالب مدل پودری بسته 500 گرمی

۵۴۰,۰۰۰ تومان

محیط کشت بلاد آگار کندالب مدل پودری بسته 500 گرمی

ناموجود
۴.۹

محیط کشت Brain heart infusion broth (BHIB) کندالب مدل پودری بسته 100 گرمی

ناموجود
1 2