فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۴۵ کالا

ایده آل تشخیص T3 192tests

۱,۵۵۳,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۹۷,۷۰۰ تومان

ایده آل تشخیص T4 192tests

۱,۵۵۳,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۹۷,۷۰۰ تومان

ایده آل تشخیص TSH 192tests

۱,۵۵۳,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۹۷,۷۰۰ تومان

ایده آل تشخیص Free T4 96tests

۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۰%
۹۶۳,۰۰۰ تومان

ایده آل تشخیص Ferritin 96tests

۱,۱۹۱,۰۰۰
۸%
۱,۰۹۵,۷۲۰ تومان

ایده آل تشخیص LH 96tests

۷۸۹,۰۰۰
۸%
۷۲۵,۸۸۰ تومان

ایده آل تشخیص FSH 96tests

۷۸۹,۰۰۰
۸%
۷۲۵,۸۸۰ تومان

ایده آل تشخیص PRL 96tests

۷۸۹,۰۰۰
۵%
۷۴۹,۵۵۰ تومان

ایده آل تشخیص (Rapid) B HCG 96tests

۸۲۰,۰۰۰
۸%
۷۵۴,۴۰۰ تومان

ایده آل تشخیص B.HCG Rapid 192tests

۱,۴۹۰,۰۰۰
۸%
۱,۳۷۰,۸۰۰ تومان

ایده آل تشخیص DHEA-S 96tests

۱,۴۳۶,۰۰۰ تومان

ایده آل تشخیص Cortisol 96tests

۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

ایده آل تشخیص PSA 96tests

۱,۱۱۵,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۰۳,۵۰۰ تومان

ایده آل تشخیص25Hydroxy Vitamin D 96tests

۱,۳۹۲,۰۰۰
۱۰%
۱,۲۵۲,۸۰۰ تومان

ایده آل تشخیص 25Hydroxy Vitamin D 192tests

۲,۵۶۸,۰۰۰
۱۰%
۲,۳۱۱,۲۰۰ تومان

ایده آل تشخیص Anti-Hpylori-IgM 96tests

۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۸۴,۵۰۰ تومان

ایده آل تشخیص Anti-Hpylori-IgG 96tests

۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان

کیت ANA ایده آل مدل 96 تستی

۱,۹۸۰,۰۰۰
۳%
۱,۹۲۰,۶۰۰ تومان

کیت CCP ایده آل مدل 96 تستی

۲,۹۵۰,۰۰۰
۳%
۲,۸۶۱,۵۰۰ تومان

کیت DHEA-S ایده آل مدل 96 تستی

۱,۴۳۶,۰۰۰ تومان
1 2 3