فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۷۰ کالا

پیشتاز طب T3 192tests

۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب T4 192tests

۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب TSH 192tests

۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب T-uptake 96tests

۹۰۰,۰۰۰
۱۰%
۸۱۰,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب Free T4 96tests

۱,۱۲۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب HIV4th Ag-Ab (4 gen) 96tests

۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
۴

پیشتاز طب HCV Ab 96tests

۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان
۴

پیشتاز طب HBs Ag 96tests

۱,۱۳۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۱۷,۰۰۰ تومان
۴

پیشتاز طب HBs Ab 96tests

۱,۲۰۰,۰۰۰
۷%
۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب PSA 96tests

۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب Free PSA 96tests

۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب AFP 96tests

۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب CEA 96tests

۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب FSH 96tests

۸۱۰,۰۰۰
۱۰%
۷۲۹,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب LH 96tests

۸۱۰,۰۰۰
۱۰%
۷۲۹,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب Prolactin 96tests

۸۱۰,۰۰۰
۱۰%
۷۲۹,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب B-HCG Titr 96tests

۸۱۰,۰۰۰
۱۰%
۷۲۹,۰۰۰ تومان

کیت الایزا پیشتاز طب B-HCG (Rapid) 96tests

۸۲۰,۰۰۰
۱۰%
۷۳۸,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب B-HCG(Rapid) 192tests

۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیشتاز طب AMH 96tests

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
1 2 3 4