فیلتر محصولات مرتب سازی
مرتب سازی:
مرتبط ترین
پربازدید ترین
جدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
منتخب
۴۲ کالا

ریتون HbA1c 40ml

۲,۶۳۵,۰۰۰
۱۲%
۲,۳۱۸,۸۰۰ تومان

ریتون HbA1c Calibrator set 4*0.5ml

۶۳۲,۰۰۰
۱۰%
۵۶۸,۸۰۰ تومان

ریتون HbA1c Control set 2*0.5ml

۴۳۰,۰۰۰
۱۰%
۳۸۷,۰۰۰ تومان

ریتون آمیلاز 40ml

۵۸۰,۰۰۰
۱۰%
۵۲۲,۰۰۰ تومان

ریتون آلکالین فسفات 250ml

۳۷۵,۰۰۰
۱۰%
۳۳۷,۵۰۰ تومان

ریتون آلبومین 200ml

۱۱۰,۰۰۰
۱۰%
۹۹,۰۰۰ تومان

ریتون بیلی روبین توتال 250ml

۳۴۸,۰۰۰
۱۰%
۳۱۳,۲۰۰ تومان

ریتون بیلی روبین دایرکت 250ml

۳۴۸,۰۰۰
۱۰%
۳۱۳,۲۰۰ تومان

ریتون CK-NAC 50ml

۶۵۰,۰۰۰
۱۰%
۵۸۵,۰۰۰ تومان

ریتون CK-MB 50ml

۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۰%
۹۷۲,۰۰۰ تومان

ریتون کلسیم 200ml

۲۳۰,۰۰۰
۱۰%
۲۰۷,۰۰۰ تومان
۵

ریتون کلسترول 200ml

۲۴۰,۰۰۰
۱۰%
۲۱۶,۰۰۰ تومان

ریتون کراتنین 400ml

۲۱۰,۰۰۰
۱۰%
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ریتون گلوکز 400ml

۲۱۰,۰۰۰
۱۰%
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ریتون HDL-C Direct 60ml

۴۶۰,۰۰۰
۱۰%
۴۱۴,۰۰۰ تومان

ریتون LDL-C Direct 60ml

۶۸۵,۰۰۰
۱۰%
۶۱۶,۵۰۰ تومان

ریتون آهن 250ml

۳۵۰,۰۰۰
۷%
۳۲۵,۵۰۰ تومان

ریتون LDH 250ml

۴۳۰,۰۰۰
۱۰%
۳۸۷,۰۰۰ تومان

ریتون لیپاز 32ml

۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان

ریتون CRP 50ml دستگاهی

۸۷۵,۰۰۰
۱۰%
۷۸۷,۵۰۰ تومان
1 2 3